MODELS WOMEN

013 Katya T.
174, 83-60-89
032 Marina G.
176, 86-61-90
042 Valeriya K.
176, 84-60-91
045 Alina K.
180, 86-62-88
072 Nastya P.
178, 87-61-89
075 Yuliya D.
171, 78-59-86
084 Liza S.
175, 84-60-88
091 Sasha S.
181, 89-62-90
120 Yuliya K.
178, 88-60-91
136 Marina Y.
170, 86-60-89
142 Sasha L.
171, 88-64-93
143 Masha T.
175, 83-61-91
145 Marina O.
176, 87-62-87
157 Yevgeniya B.
176, 83-59-89
170 Dasha S.
171, 86-61-90
174 Nastya P.
180, 84-59-90
176 Kseniya K.
179, 85-62-89
180 Vika M.
173, 86-61-93
181 Elvira A.
178, 89-62-91
182 Liza S.
175, 85-63-93
184 Valeriya B.
182, 87-61-91
185 Viktoriya S.
181, 87-63-93
186 Anastasiya M.
172, 85-62-91
187 Angelina T.
174, 82-63-92
188 Dasha I.
175, 85-59-90
189 Margarita K.
175, 85-60-91
192 Dasha P.
173, 82-58-89
196 Angelina K.
171, 85-57-87
197 Polina G.
175, 84-60-90
198 Vika V.
176, 81-58-88
199 Albina D.
174, 83-60-88
200 Maryana A.
182, 87-63-92
201 Alyona I.
181, 87-62-92
202 Sofiya B.
174, 86-60-91
203 Diana D.
170, 81-61-88
205 Olesya M.
143, 65-55-70
206 Dasha D.
176, 78-60-88
207 Yaroslava F.
173, 87-60-89
208 Anastasia G.
180, 87-64-94
209 Masha Sh.
177, 79-56-85
210 Margarita
175, 86-62-91
211 Masha V.
183, 89-68-99
212 Dasha V.
184, 92-69-100
213 Dasha S.
179, 81-62-98
214 Valeriya H.
169, 82-58-89
215 Alyona I.
179, 83-62-94
216 Polina A.
170, 88-64-91
217 Sofiya B.
171, 82-60-89
218 Ruslana
178, 87-62-90
219 Sofiya M.
174, 86-65-94
220 Valeriya K.
178, 77-61-92
221 Anastasiya K.
176, 85-64-94
222 Valeriya Ho
176, 89-63-96
223 Anastasiya B.
178, 92-62-91