MODELS WOMEN

013 Katya T.
174, 83-59-89
026 Sasha M.
172, 80-58-88
032 Marina G.
176, 86-61-90
042 Valeriya K.
176, 84-60-91
045 Alina K.
180, 86-62-88
050 Katya C.
177, 88-63-91
057 Katya K.
178, 92-64-94
060 Anya C.
173, 89-62-92
072 Nastya P.
178, 87-61-89
075 Yuliya D.
172, 81-59-85
081 Yuliya S.
177, 83-60-90
084 Liza S.
175, 83-60-86
098 Liza K.
178, 83-63-93
101 Dasha P.
178, 84-59-89
112 Diana K.
177, 83-58-91
120 Yuliya K.
178, 88-60-91
123 Sofiya K.
178, 88-61-91
125 Masha K.
176, 92-63-91
126 Diana Y.
172, 85-60-90
129 Valeriya K.
171, 80-58-89
136 Marina Y.
170, 83-59-86
142 Sasha L.
170, 84-60-88
143 Masha T.
175, 83-59-90
145 Marina O.
176, 87-62-87
146 Nastya B.
175, 86-61-91
154 Karina M.
174, 85-62-91
156 Tanya Sh.
176, 93-64-92
157 Yevgeniya B.
176, 83-58-89
159 Polina D.
171, 79-61-86
160 Nastya K.
173, 90-63-91
161 Anisiya
168, 77-57-85
167 Katya K.
177, 86-61-89
170 Dasha S.
171, 86-61-90
171 Masha C.
176, 84-60-89
173 Nastya T.
173, 78-57-84
174 Nastya P.
178, 82-61-89
175 Margarita O.
178, 78-58-88
176 Kseniya K.
175, 84-61-85
177 Anastasiya K.
174, 83-62-88
178 Diana V.
173, 82-60-89
179 Valentina A.
178, 86-63-94
180 Vika M.
173, 86-60-89
181 Elvira A.
178, 88-62-92
182 Liza S.
174, 86-62-94
183 Nastya Z.
173, 86-60-89
184 Valeriya B.
182, 87-62-90
185 Viktoriya S.
181, 87-63-93
186 Anastasiya M.
172, 85-62-91
187 Angelina T.
173, 85-63-91
188 Dasha I.
175, 86-61-92
189 Margarita K.
174, 83-59-90
190 Yana S.
175, 83-62-90
191 Lena K.
172, 85-61-88
192 Dasha P.
172, 80-58-90
193 Dasha K.
171, 82-58-88
194 Alina M.
175, 85-60-92
195 Alyona M.
174, 84-61-90
196 Angelina K.
169, 85-59-85
197 Polina G.
173, 80-61-88
198 Vika V.
174, 84-59-88